Privacy reglement

Multi Industriële Cleaning (MIC) Products B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze site.

Alle gegevens die door MIC Products B.V. worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij zullen niet worden gedeeld met derden, noch op één of andere manier openbaar gemaakt.

Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan ons worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zie voor meer informatie de website van het College Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die u stuurt naar deze site dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.